Pomáháme s těmito předměty:

Pro druhý stupeň ZŠ

 • Matematiku
 • Španělský jazyk (český i rodilý mluvčí)
 • Anglický jazyk
 • Přírodopis
 • Český jazyk a literatura
 • Dějepis
 • Fyziku
 • Občanskou výchovu 
 • Ekologii
 • Chemie

Pro první stupeň ZŠ

 • Matematika
 • Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Přírodověda
 • Vlastivěda
 • Výtvarná výchova
 •  Pracovní činnosti
 • Hudební výchova