Chci, a proto umím....

 

     Hlavním cílem našeho klubu je umožnit dětem svobodné učení  v klidném a bezpečném prostředí. 

     Podporujeme svobodu v rozhodování i v učení,  protože vede k samostatnosti a důvěře.

     Podporujeme rodiny s dětmi v sebeřízeném vzdělávání.

     Věříme, že děti samy vědí, co se  chtějí a potřebují učit, co je pro ně důležité.

     Věříme, že rodiče nejlépe vědí, jaké jsou potřeby jejich dětí, jaké hranice potřebují k tomu, aby se cítily dobře a bezpečně.

     Podporujeme domácí vzdělávání jako jednu z možností efektivního a bezpečného učení.

 Nejsme školské zařízení!

Náš tým

Petra Bartůňková

     Tak jako mnoho žen i já jsem změnila obor po narození svých dětí a od ekonomie mě zlákala pedagogika. Po mateřské dovolené jsem začala pracovat na základní škole jako asistent pedagoga.

     Díky této zkušenosti jsem pochopila, že práce s dětmi je to, co chci dělat. Někdy v loňském roce se zrodila myšlenka Podbrdského klubu a mně se to začalo líbit víc a víc:)

     V této době vzdělávám svou dceru doma, studuji Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a věřím, že Podbrdský klub umožní mnoha dětem svobodné učení.

PhDr. Vlaďka Pirichová

http://vladkapirichova.webnode.cz

   Podbrdský klub  – svobodnou cestou  je pro mě splnění mého dalšího snu:) Umožnit svobodné učení nejen svým dětem, ale i mnoha dalším. Učení je dětem přirozené, je to jejich vnitřní potřeba a pokud jim neklademe překážky v podobě hodnocení, testů, zastrašování, vydírání aj.,  je  úplně k nevíře, kolik toho zvládnou a s jakou chutí.

     Učitelkou jsem chtěla být už od mateřské školy a jsem šťastná, že se mi to podařilo.  Na vysoké škole mě zaujaly děti s poruchami učení, proto jsem i svou  rigorózní práci zaměřila na toto téma.  Byla jsem nesmírně spokojenou a šťastnou třídní učitelkou v dyslektických třídách. Na mateřské dovolené jsem měla možnost pracovat s dětmi a rodiči v MC Oáza, které jsem pomáhala zakládat.  A v poslední době jsem působila jako  školní speciální pedagožka ve škole. Nejen pedagogika je mojí životní láskou, ale i moderování a divadlo. A protože  se tyto dvě cesty v mém životě neustále proplétají, jsem pracovně velmi spokojená:)

     Vždy jsem inklinovala  ke svobodnému učení, proto jsem  se skupinou rodičů v Mníšku pod Brdy iniciovala  vzdělávací program Začít spolu na zdejší základní škole a považuji to ve svém životě za jednu z nejdůležitějších věcí, která se mi podařila.

     Ve svém smýšlení a chápání vzdělávání  jako celoživotního procesu jsem ale se svými dětmi došla ještě dále. Velmi  mě oslovila pedagogika demokratické  školy Summerhill. Proto jsem začala od roku 2018 vzdělávat své děti doma a bylo to to nejlepší rozhodnutí, které jsme  jako rodina udělali.

Mgr. Adéla Tupá

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Učitelství pro první stupeň ZŠ. Našla jsem se v programu Začít spolu, ve kterém mám osmi letou praxi. 

Spolupracovat s dětmi a jejich rodiči je pro mě radost. Vidět spokojené děti, které samy hodnotí svou práci i práci celé skupiny, vymýšlí do hodin přínosné aktivity, plánují spolu se mnou různé činnosti do hodin, je skvělým zážitkem pro mě i pro rodiče dětí. 

Těší mě být dětem průvodcem po jejich cestě ke vzdělání. Jako lektorka spolupracuji s organizací Step by Step ČR. Dlouhodobě se věnuji Hejného matematice a programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT).

Mgr. Gita Otavová

     Vystudovala jsem Pedf UK v Praze učitelství českého jazyka a dějepisu pro základní i střední školu. Baví mě moderní výukové metody, ráda využívám např. metod aktivního učení. Špatně zvládám klasickou frontální výuku; v hodinách vyžaduji aktivní zapojení žáků do procesu učení. V uplynulém roce jsem se více zaměřila na projektové vyučování.

    Ze svého vystudovaného oboru se více zabývám dějepisem, konkrétně dějinami středověku a regionu. Valnou část svého volného času trávím vedením cvičebních hodin a akcí pro členy i veřejnost v Sokole,  další volné chvíle věnuji skautingu nebo kreativnímu tvoření všeho druhu.

Ing. Karel Vašut

     Španělština je mým druhým rodným jazykem, dvacet let jsem žil v Ekvádoru, kde mám i občanství. I když se pohybuji v technickém oboru, učení v Podbrdském klubu je úžasnou zkušeností.

Mgr. Klára Růžičková

Bc. Veronika Rogers

Jmenuji se Veronika Rogers a již přes 10 let jsem lektorka anglického jazyka. Vystudovala jsem VŠE ve Znojmě, obor Sociální politika a 8 let jsem žila v UK a dalších 8 let jsem byla provdaná za rodilého mluvčího.

Jsem držitelkou certifikátu TEFL / Teaching English as a foreign language/
Pracovala jsem 3 roky v Jazykové škole Skřivánek a nyní působím již 8 let ve Vzdělávacím Centru, Mníšek pod Brdy.

Jako lektorka mám bohatou zkušenost jak s předškolními dětmi, tak i se studenty ZŠ a SŠ, ale i s dospělými, velice často připravuji na mezinárodni zkoušku FCE.
Lektorství mne narámně naplňuje, velice mi jde o pochopeni dané látky, vyzkoušeni si tvorby vět namísto doplněni jednoho slova na papír. Je přece i v životě podstatné složit celou větu, že?
S menšími dětmi moc ráda zpívám, velice věřím tomu, že naposlouchaná angličtina v raném věku má vliv na vztah k angličtině v pozdějším období. A samozřejmě hodně malujeme, hrajeme hry, zábavná forma je zde prioritou.

Jakub Liška

Zájmy:

– technika

– knihy

– hra na klavír

Důvod:

Matematika mě baví. Ale tím způsobem, který dokáže člověka udržet vzhůru do jedné do rána. Mám také neustálou potřebu lidem vysvětlovat různé zajímavosti. To mi většinou doma vynáší kritiku, ale tady by se to mohlo hodit..

Mgr. Tereza Macková

Mým vzděláním je učitelství matematiky tělesné výchovy, získané na MFF, FTVS a PedF UK. 

Během mého studia v zahraničí jsem objevila, že spojení matematiky a sportu má sílu spojovat lidi a překračovat kulturní bariéry. Matematika je nástrojem, který nám umožňuje lépe chápat svět kolem sebe a nalézat estetiku v jeho složitosti. 

Věřím, že matematika je univerzálním jazykem, který nás učí systematickému myšlení a řešení komplexních problémů. 

Těším se na to, že budeme tuto krásu objevovat společně.

Věra Hanousková

         Vystudovala jsem Pedagogickou  fakultu Karlovy univerzity v Praze – obor přírodopis a základy zemědělské výroby. Celý život se věnuji dětem v zájmových kroužcích s přírodovědnou  tematikou. V Mníšku pod Brdy jsem již 36. rokem členkou spolku mladého ochránce přírody – Čejka.

Mgr. Eva Beránková

Vystudovala jsem Učitelství pro 1. stupeň ZŠ se specializací na dramatickou výchovu. 

Můj profesní život je celoživotní cesta, neustále se snažím vzdělávat. 

Začínala jsem na klasické státní škole, poté jsem učila na soukromé škole, ale nakonec mi byl nejbližší program Začít spolu. Nyní jsem na rodičovské dovolené, která je mi velkým přínosem jak soukromě tak profesně.

Nejvýznamnější kurzy dalšího vzdělávání pro mě byly: Začít spolu, Čtení a psaní ke kritickému myšlení, Speciální pedagogika, Hejného metoda a Formativní hodnocení. 

Je pro mě důležité být dětem partnerem, podporovat u nich spolupráci a vnitřní motivaci. Je mi blízký respektující způsob výchovy a svobodné učení, proto jsem ráda za možnost být průvodcem v Podbrdském klubu. 

Ing. Josef Kučera

Gary J. Wong

     

Mgr. Josef Effenberger

 

Mým profesním oborem je právo. Ale v jistý okamžik jsem pochopil, že místo příliš strohého a někdy i trochu nudného louskání paragrafů a právních norem vůbec, mne velmi těší a baví předávat své zkušenosti a životní postřehy dětem. Samozřejmě, že jsem se v tomto směru dostatečně vyřádil (a stále úspěšně řádím) při výchově a vzdělávání svých třech kluků, ale právě při rodinných výchovných lekcích jsem pochopil, že zábavným a pro dítě zajímavým způsobem podaným výkladem lze úspěšně ve studentovi probudit hluboké zaujetí pro úžasné lidské vědění a moudrost, které běžná škola a v ní praktikovaná výuka velmi úspěšně žákům znechucuje. K lidskému vědění jsem měl už od dětských let hlubokou úctu, snad proto jsem se pro tu trochu toho poznání doslova dopachtil až na akademickou půdu. Výplodem klasické školní výuky je však v současnosti často jen vědomostmi nabytý absolvent, který ovládá jen to, co po něm ti druzí chtěli, aby se naučil. Takový absolvent pak není vlastně vzdělaný, ale jen nabitý hromadou údajů. V mém pojetí se vzdělanost pojí s moudrostí. Myslím si, že moudrým nemusí být jen vousatý kmet či stařenka s vlasy prokvetlými stříbrem (ty k moudrosti uhnětla životní zkušenost), ale moudrým může být i člověk, který díky správnému vydělání pochopil co má v životě opravdový význam, za jaké hodnoty stojí bojovat, jak funguje svět lidí, jaké jsou opravdu přírodní zákony a co si zaslouží úctu a uznání a co odsouzení. To je můj pedagogický cíl. A jsem moc rád, že díky svým přátelům z Podbrdského klubu jsem našel prostor, kde vzdělávání takového stylu lze poskytovat.

     Výše uvedené výchovné a pedagogické cíle bych rád realizoval v následujících kurzech. 

  1.     A) „Slalom mezi dějinami“……ano tomu co je nudné se úspěšně vyhneme!?

Smyslem kurzu je: Objektivní a zajímavý průvodce dějinami světa od nejstarších dob po současnost. Nabídnu ucelený náhled na vývoj dějin v kulturních i politických souvislostech. Rozhodně také v kontextu s opomíjenými dějinnými souvislostmi, ve vztahu člověka k přírodě, ke způsobu obživy, vývoje vzdělanosti i odlišných hodnotových žebříčků. Vše samozřejmě pojato zábavnou formou pro děti školního věku a zbaveno akademického běsnění i nesmyslného biflování historických dat. Výsledkem kurzu bude doufám orientovaný absolvent, kterého nezaskočí žádná dějinná ani společenská manipulace. Chceme v kurzu částečně pochopit proč tu jsme takový jací jsme a za co vděčíme těm, co tu byli před námi. Nechceme mít popletenou hlavu údaji o prázdných datech bez objasněného významu. Nechceme se pokoušet chápat bezvýznamně formulovaná data významných událostí.  

  1.     B) „Living in the jungle“……aneb filosofie přežití pro každý den.

Kurz se bude zabývat, pro děti doufám atraktivní formou, seznámením s následujícími pojmy, jejichž znalost se hodí pro přežití v současné společenské jungli bez ztráty vlastní tváře.

Poznáme pojmy jako je…..

Životní moudrost, přírodní moudrost, praktická rétorika, sebe prosazení, soucit, meditace, víra, akce jedince a reakce společnosti (a naopak), rytířskost, galantnost, hodnota života a další…..Pojetí kurzu si představuji jako krátkou diskuzi na téma, která přednesu nejen já, ale která hlavně přinesou děti. Veškerá témata budou probírána samozřejmě s ohledem na dětskou formu poznání světa i s ohledem na kulturu rodiny ze které dítě pochází.

 

Kateřina Effenbergerová

Zdravotní dohled

V roce 1998 jsem absolvovala Střední zdravotnickou školu v Praze 8 Libni, studijní obor všeobecná sestra. Od té doby jsem působila ve FN Na Bulovce na oddělení dětské chirurgie na pracovišti ambulance, na chirurgickém oddělení a na jednotce JIP. Praktickou školou v péči o děti mi však byly, přes výše uvedenou profesní dráhu, také moje rozsáhlé zkušenosti matky mých třech kluků. O zdravotní eskapády naneštěstí nebyla nouze. Myšlenka Podbrdského klubu si mě získala nejen pro svou originalitu a své vzdělávací cíle, ale i z toho důvodu, že jsem jednoho ze svých synů vyučovala formou domácí výuky. V té době však ještě žádná možnost pro setkávání a cílenou vzdělávací pomoc s dětmi na domácí výuce neexistovala. Proto pro mě bylo přirozené pomoci klubu jak nejlépe dovedu.

Mgr. Aneta Christovová

Vystudovala žurnalistiku, působila v televizi, rádiu a mnoha časopisech na pozici redaktorky i šéfredaktorky. 

 

 

 

     V Podbrdském klubu – svobodnou cestou povede kurz „Tvořivé psaní“.

Kontakt

Ikony, Web, Internet, Komunikace, Grafika, Tlačítka  Adresa: Na návsi 39, Řitka 252 03

Ikony, Web, Internet, Komunikace, Grafika, Tlačítka   E-mail: info@podbrdskyklub.cz

Ikony, Web, Internet, Komunikace, Grafika, Tlačítka  Zavolejte nám: +420 602 234 480 

Naše nabídka